1. O NÁS – 1.sloupec (nemazat – část hlavní stránky)- náhledový obrázek je pozadím hlavičky

1. O NÁS – 1.sloupec (nemazat – část hlavní stránky)- náhledový obrázek je pozadím hlavičky

Již 10 let působíme v investiční výstavbě. Do našeho portfolia spadají stavební a technologické dodávky. Veškeré nabízené dodávky umíme realizovat na klíč.

Jsme v našem oboru spolehlivým dodavatelem.

Realizujeme:

  • čerpací stanice odpadních vod
  • kanalizační a vodovodní řady
  • zámečnické výrobky
  • elektroinstalace
  • NN přípojky včetně revizí
  • domovní čistírny odpadních vod
  • zednické práce.
  • vodovodní přípojky
  • dešt’ové nádrže včetně rozvodů (program Dešt’ovka včetně možného zajištění dotací)

Kromě samotné realizace Vám zajistíme projektovou dokumentaci

Pro své zákazníky zajišťujeme i pravidelné revize.

© 2021 PEŠAF MONT